Notice of 10th Annual General Meeting

20hb Februari 2022

Kepada Ahli-Ahli Persatuan Cherish,
Cameron Highlands.

Per: Pemberitahuan Mesyuarat Agung Tahunan AGM CHERISH yang ke-10 (2022)

Salam dari kami di CHERISH. Sila ambil maklum bahawa kami akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) CHERISH yang ke-10 (2022) pada:-

Tarikh: Hari Ahad 20hb Mac 2022
Jam: 3 petang
Tempat : Pusat Jagaan CHERISH

Agenda Mesyuarat:-

  1. Ucapan Pengerusi CHERISH
  2. Pembentangan dan Penerimaan Minit Mesyuarat yang ke-9 Cherish 2021
  3. Pembentangan dan Penerimaan Laporan Tahunan Cherish untuk Tahun 2021
  4. Pembentangan dan Penerimaan Penyata Kewangan Tahunan Cherish untuk tahun 2021
  5. Pembentangan usul-usul lain yang telah diberi notis secara bertulis kepada setiausaha (7 hari bekerja sebelum Tarikh Mesyuarat Agung)
  6. Ucapan Penutup oleh Pengerusi
  7. Mesyuarat ditangguhkan
  8. Jamun Minum Petang

Terima kasih atas kehadiran Tuan/ Puan.

Yang benar,

Dr. Koh Gim Lam

Setiausaha