Per: Pemberitahuan Mesyuarat Agung Tahunan AGM CHERISH yang ke-10 (2022)

9hb Mac 2022

Kepada Ahli-Ahli Persatuan Cherish, Cameron Highlands.

Per: Pemberitahuan Mesyuarat Agung Tahunan AGM CHERISH yang ke-10 (2022)

Salam dari kami di CHERISH. Sila ambil maklum bahawa kami akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) CHERISH yang ke – 10 (2022) pada:-

 • Tarikh : Hari Khamis 31hb Mac 2022
 • Jam : 5 petang
 • Tempat : Pusat Jagaan CHERISH

Agenda Mesyuarat:-

 1. Ucapan Pengerusi CHERISH
 2. Pembentangan dan Penerimaan Minit Mesyuarat yang ke – 9 Cherish 2021
 3. Pembentangan dan Penerimaan Laporan Tahunan Cherish untuk Tahun 2021
 4. Pembentangan dan Penerimaan Penyata Kewangan Tahunan Cherish untuk tahun 2021
 5. Pembentangan Ususl-usul lain yang telah diberi notis secara bertulis kepada setiausaha ( 7 hari bekerja sebelum Tarikh Mesyuarat Agung)
 6. Ucapan Penutup oleh Pengerusi
 7. Mesyuarat ditangguhkan
 8. Jamuan Minum Petang

Terima kasih atas kehadhiran Tuan/Puan.

Dr. Koh Gim Lam

Setiausaha